26-3-2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Απόσπασμα Πρακτικού της Μπαγκείου Επιτροπής 1491/2.1.2018

……………….

Με βάση την προκήρυξη, η επιτροπή αξιολόγησης του Ιδρύματος εξετάζοντας τις 40 αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, αποφάσισε τα εξής:

Όλες οι αιτήσεις πληρούν την απαραίτητη προϋπόθεση το να κατάγονται οι υποψήφιοι από την Βόρεια Ήπειρο.

Α) κατατέθηκαν 30 αιτήσεις από φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, εκ των οποίων οι 20 πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης

Β) κατατέθηκαν 8 αιτήσεις από φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών, εκ των οποίων οι 5 πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης και

Γ. κατατέθηκαν 2 αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες, εκ των οποίων η μία πληρούσε τους όρους της προκήρυξης.

Στην συνέχεια βαθμολογήθηκε κάθε υποψήφιος ξεχωριστά ανά κατηγορία, για την οικονομική του κατάσταση, την οικογενειακή του κατάσταση και τις επιδόσεις του στην σχολή.

Στην πρώτη κατηγορία ισοβάθμησαν στην 7η και 8η θέση δύο υποψήφιοι. Με βάση την προκήρυξη προβλέπεται κλήρωση για την επιλογή του υποτρόφου. Η επιτροπή αξιολόγησης επικοινώνησε με τους δύο υποψηφίους οι οποίοι από κοινού συμφώνησαν και η επιτροπή αποδέχτηκε, να εγκριθούν, λαμβάνοντας ο καθένας το ήμισυ του ποσού της υποτροφίας.

έτσι εγκρίνονται οι παρακάτω 8 φοιτητές προπτυχιακών σπουδών ως υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής:

ΚΟΡΚΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ

 

ΓΙΟΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 

ΝΑΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΗ

 

ΣΠΥΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΓΚΕΡΓΚΗΣ

 

ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ

 

ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΚΟΝΤΡΑ ΒΙΟΛΑ ΤΟΥ ΛΟΥΑΝ

Στη συνέχεια, η Κόρκαρη Ευαγγελία, που είχε καταλάβει την πρώτη θέση στον τελικό πίνακα των υποτρόφων, παραιτήθηκε της υποτροφίας και συγχρόνως η Επιτροπή έκανε δεκτή την ένσταση κατά των αποτελεσμάτων (αρ.πρακτ.1492/26.2.2018), του υποψηφίου Μπάρκα Ένου. Έτσι ο τελικός πίνακας των υποτρόφων για την πρώτη κατηγορία είναι ο παρακάτω:

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ

 

ΓΙΟΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 

ΝΑΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΗ

 

ΣΠΥΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΓΚΕΡΓΚΗΣ

 

ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ

 

ΜΠΑΡΚΑΣ ΕΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ

 

ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΚΟΝΤΡΑ ΒΙΟΛΑ ΤΟΥ ΛΟΥΑΝ

 

Για την δεύτερη κατηγορία εγκρίνονται οι παρακάτω 2 φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών ως υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής:

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

 

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΣΤΕΡ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ

 

Για την τρίτη κατηγορία εγκρίνεται ο παρακάτω υποψήφιος διδάκτωρ ως υπότροφος της Μπαγκείου Επιτροπής:

ΜΠΑΡΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ