7-5-2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2018-19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1499/20.12.2018

Με βάση την προκήρυξη, η επιτροπή αξιολόγησης του Ιδρύματος εξετάζοντας τις 42 αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, αποφάσισε τα εξής:
Α) κατατέθηκαν 29 αιτήσεις από φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, εκ των οποίων οι 18 πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης
Β) κατατέθηκαν 9 αιτήσεις από φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών, εκ των οποίων οι 3 πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης και
Γ) κατατέθηκαν 4 αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες, εκ των οποίων η 2 πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης.

Στην συνέχεια βαθμολογήθηκε κάθε υποψήφιος ξεχωριστά ανά κατηγορία, για την οικονομική του κατάσταση, την οικογενειακή του κατάσταση και τις επιδόσεις του στην σχολή.

Στην πρώτη κατηγορία εγκρίνονται οι παρακάτω 7 φοιτητές προπτυχιακών σπουδών ως υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής:
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΓΚΕΡΓΚΗ
ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Για την δεύτερη κατηγορία εγκρίνονται οι παρακάτω 2 φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών ως υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής:

ΚΟΥΚΗ ΕΜΕΡΑΛΝΤΑ ΤΟΥ ΒΛΑΣΗ
ΠΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΚΕΡΓΚΗ

Για την τρίτη κατηγορία εγκρίνονται οι 2 παρακάτω υποψήφιοι διδάκτορες ως υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής:

ΒΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ