24-9-2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2019-20

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1506 30.12.2019

 

Με βάση την προκήρυξη, η επιτροπή αξιολόγησης του Ιδρύματος εξετάζοντας τις 22 αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, αποφάσισε τα εξής:
Α) κατατέθηκαν 15 αιτήσεις από φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, εκ των οποίων οι 11 πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης
Β) κατατέθηκαν 4 αιτήσεις από φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών, εκ των οποίων οι 3 πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης και
Γ) κατατέθηκαν 3 αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες, εκ των οποίων η 2 πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης.
Στην συνέχεια βαθμολογήθηκε κάθε υποψήφιος ξεχωριστά ανά κατηγορία, για την οικονομική του κατάσταση, την οικογενειακή του κατάσταση και τις επιδόσεις του στην σχολή.
Στην πρώτη κατηγορία εγκρίνονται οι παρακάτω 7 φοιτητές προπτυχιακών σπουδών ως υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής:
ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΩΜΑ
ΣΠΥΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΓΚΕΡΓΚΗ
ΒΗΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΑΝΑΣΗ
ΝΑΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ του ΛΑΜΠΗ
ΚΟΛΟΝΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΚΕΡΓΚΗ
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ

Για την δεύτερη κατηγορία εγκρίνονται οι παρακάτω 2 φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών ως υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής:
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΩΡΟΘΕΟΥ

Για την τρίτη κατηγορία εγκρίνονται οι 2 παρακάτω υποψήφιοι διδάκτορες ως υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής:
BAMBULLA THEMISTOKLI του MIHALLAO
ΚΩΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΠΥΡΟΥ

Ένσταση κατά των αποτελεσμάτων θα μπορεί να υποβληθεί εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους, στα γραφεία του Ιδρύματος, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.