06-10-2014 Υποτροφίες Αποτελέσματα

Η διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972, προκήρυξε τον Μάϊο 15 υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, σε μαθητές Λυκείου και φοιτητές Ανωτάτων σχολών, με απαραίτητη προϋπόθεση να κατάγονται από την Βόρεια Ήπειρο.
Συγκεκριμένα 5 υποτροφίες σε μαθητές Γ’ Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 και 10 υποτροφίες σε φοιτητές Ανωτάτων σχολών της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο ήταν αυτός ή ένας εκ των γονέων του, ή ένας γονέας των γονέων του (παππούς – γιαγιά), να έχει γεννηθεί στην Βόρεια Ήπειρο.
Κριτήρια για την επιλογή τους ήταν κατά σειρά η οικονομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου και της οικογενείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόοδος των σπουδών του.
Με βάση την προκήρυξη, η επιτροπή του Ιδρύματος -στην οποία προστέθηκε και μια καθηγήτρια πανεπιστημίου για να βαθμολογήσει τις επιδόσεις των σπουδαστών στην σχολή τους- εξετάζοντας τις 39 αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, αποφάσισε τα εξής:
Όλες οι αιτήσεις πληρούν την απαραίτητη προϋπόθεση το να κατάγονται οι υποψήφιοι από την Βόρεια Ήπειρο.

 1. κατέθεσαν μόνο 2 μαθητές Γ’ Λυκείου αίτηση που πληρεί τις προϋποθέσεις και οι οποίοι εγκρίνονται. Έτσι οι τρεις θέσεις που απομένουν θα δοθούν στους φοιτητές, ήτοι θα εγκριθούν 13.
 2. κατατέθηκαν 37 αιτήσεις από φοιτητές ανωτάτων σχολών εκ των οποίων οι τρεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, επειδή είναι ήδη πτυχιούχοι και η μία επειδή ο υποψήφιος σπουδάζει στα ΚΕΤΕΚ και έτσι αποκλείονται.
 3. Δύο αιτήσεις ήταν από δύο αδελφές ( δίδυμες ) εκ των οποίων μόνο η μια εγκρίνεται (επιλέξαμε εκείνη με την υψηλότερη βαθμολογία στις επιδόσεις της στην σχολή).

Στην συνέχεια βαθμολογήσαμε κάθε υποψήφιο ξεχωριστά για την οικονομική του κατάσταση, την οικογενειακή του κατάσταση και τις επιδόσεις του στην σχολή.

 1. Για την οικογενειακή κατάσταση, που συμμετέχει κατά 32% στην συνολική βαθμολογία, αξιολογήσαμε ως εξής:
  οικογένεια με 1 παιδί – 3 μονάδες
  με 2 παιδιά – 5 μονάδες, 3 παιδιά 7 μονάδες κ.ο.κ
  παιδιά ορφανά ή με ανάπηρους γονείς 3 μονάδες.
  σαν τέκνα προσμετρούνται όσα έχουν γεννηθεί το 1990 και μετέπειτα.
  Όσοι υποψήφιοι υπότροφοι έχουν γεννηθεί πρίν από το 1990 λαμβάνουν 1 μονάδα και όσοι έχουν αδέλφι ανήλικο, δηλ. γεννημένο μετά το 1997, 1 μονάδα.
  Για όσους στην βεβαίωση της οικογενειακής τους κατάστασης δηλώνεται πολυτεκνία, ανεξαρτήτως χρονολογίας γέννησης των υπολοίπων αδελφιών, λαμβάνουν 1 μονάδα οι τρίτεκνοι και 2 μονάδες οι τετράτεκνοι.
 2. Για την οικονομική κατάσταση που συμμετέχει κατά 38% στην συνολική βαθμολογία, αξιολογήσαμε ως εξής:
  Φοιτητές που προσκόμισαν εκκαθαριστικό εφορίας και Ε9 των 2 προηγουμένων ετών, δικό τους ή των γονέων τους και είναι κάτω από 8.000€ το ετήσιο εισόδημά τους για κάθε έτος και μηδενική η περιουσιακή τους κατάσταση, λαμβάνουν 9 μονάδες.
  όσοι εκ των φοιτητών η σχολή τους είναι σε άλλο τόπο από το μέρος που διαμένουν οι γονείς τους και αποδεδειγμένα πληρώνουν ενοίκιο για την κατοικία τους λαμβάνουν 1 μονάδα επί πλέον.
  όσοι εκ των φοιτητών οι γονείς τους μένουν στην Αλβανία με αποδεδειγμένο πενιχρό εισόδημα, λαμβάνουν επί πλέον μια μονάδα.
  Από εκεί και πέρα η βαθμολογία τους μειώνεται ως εξής:
  κατά 1 μονάδα αν έχουν προσκομίσει εκκαθαριστικό μόνο ενός έτους
  κατά 1 μονάδα αν το ετήσιό τους εισόδημα είναι από 8.000€ έως 15.000€
  κατά 3 μονάδες αν το ετήσιό τους εισόδημα είναι από 15.000€ έως 23.000€
  κατά 8 μονάδες αν το ετήσιό τους εισόδημα είναι από 23.000€ και πάνω
  κατά 1 μονάδα εάν έχουν στην κατοχή τους σπίτι από 80τ.μ. και πάνω, ή άλλη περιουσία (π.χ. οικόπεδα, αγροτεμάχια, αυτοκίνητα κλπ.)
  κατά 3 μονάδες εάν έχουν στην κατοχή τους 2 σπίτια από 80τ.μ. και πάνω.
 3. Για τις επιδόσεις τους στις σχολές φοίτησής τους, που συμμετέχουν κατά 30% στην συνολική βαθμολογία, η καθηγήτρια πανεπιστημίου που προσελήφθη γι αυτόν τον λόγο στην επιτροπή, παρέδωσε την παρακάτω έκθεση, συνοδευόμενη από την βαθμολογία της.

Προς το Μπάγκειο Ιδρυμα
Θέμα: Αξιολόγηση ατομικών φακέλων υποψηφίων υποτρόφων
Αθήνα 1 Οκτωβρίου 20ι4

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ολοκλήρωσα χθες τη μελέτη των φακέλων των υποψηφίων υποτρόφων του Ιδρύματός σας. Μελέτησα τους φακέλους αυτούς αποκλειστικά ως προς τα στοιχεία φοίτησης των υποψηφίων. Η αξιολόγηση μου βασίστηκε σε δύο αλληλοσυνδεόμενα κριτήρια:

 1. την τακτική φοίτηση των υποψηφίων, όπως αυτή προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία τους και
 2. τις βαθμολογικές επιδόσεις τους. Ακολουθεί στο συνημμένο η βαθμολογία κάθε υποψηφίου.

Με εκτίμηση
Δρ, Άντα Δάλλια
Επίκουρη καθηγήτρια Νεώτερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας
Τμ. Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ

έτσι εγκρίνονται οι παρακάτω 2 μαθητές Γ’ Λυκείου.

Μαθητές Γ' Λυκείου 
1ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ ΘΩΜΑ
2ΜΑΡΚΑ ΤΖΕΣΙΝΑ ΔΙΟΓ.

Και οι παρακάτω 13 φοιτητές ανωτάτων σχολών

Φοιτητές Ανωτάτων σχολών 
1ΓΚΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩ
2ΜΑΤΣΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΡΟΛ.
3ΚΑΨΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ.
4ΚΡΕΜΥΔΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ
5ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ ΑΗΔ
6ΣΟΥΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥ.
7ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡ
8ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ.
9ΚΑΠΙΝΤΑΝΗ ΑΝΝΑ ΒΟΥΡ.
10ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΗΛ.
11ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛ
12ΠΑΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩ
13ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΑΝ.