27-11-2015 Υποτροφίες Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015-2016

Η διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972, προκήρυξε 10 υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, σε φοιτητές Ανωτάτων σχολών, με απαραίτητη προϋπόθεση να κατάγονται από την Βόρεια Ήπειρο και να έχουν συμπληρώσει το πρώτο έτος των σπουδών τους (πρακτ.1477/27.3.2015).
Με βάση την προκήρυξη, η επιτροπή του Ιδρύματος, εξετάζοντας τις 53 αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, αποφάσισε τα εξής:

  1. Όλες οι αιτήσεις πληρούν την απαραίτητη προϋπόθεση -το να κατάγονται οι υποψήφιοι από την Βόρεια Ήπειρο.
  2. Μία αίτηση μόνο αφορούσε πρωτοετή φοιτητή και η οποία απορρίφθηκε.
  3. Δύο αιτήσεις αφορούσαν φοιτητές με μεταπτυχιακές σπουδές χωρίς συστατικές επιστολές καθηγητών και άλλες δύο αιτήσεις κατατέθηκαν χωρίς αναλυτική βαθμολογία. Και οι 4 απορρίφθηκαν.
  4. Μία αίτηση αφορούσε φοιτήτρια 21 ετών, παντρεμένη και μητέρα βρέφους ενός έτους, με καλές επιδόσεις στην σχολή της και πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Επειδή τα κριτήρια αξιολόγησής μας δεν περιέχουν την περίπτωση μητρότητας, η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση πρόσθεσε 3 μονάδες στην οικογενειακή κατάσταση της υποψήφιας υποτρόφου.
  5. Με το πρακτικό 1480/24.9.2015 (προϋπολογισμός 2015) η Επιτροπή αποφάσισε να παράσχει το ποσόν των 30.000€ για υποτροφίες. Με βάση την προκήρυξη των υποτροφιών της Επιτροπής, οι 10 υπότροφοι θα παίρνουν για 9 μήνες από 300€, ήτοι 27.000€. Η Μπάγκειος Επιτροπή αποφασίζει από το ποσόν που υπολείπεται να παράσχει υποτροφία στην Θάνου Ελβίρα, κατ εξαίρεση των κριτηρίων αξιολόγησης της προκήρυξης. Η παραπάνω Βορειοηπειρώτισσα σπουδάστρια έχει επιλεγεί από την γενική συνέλευση του Ιονίου Πανεπιστημίου για να εκπονήσει διατριβή με θέμα «ο ρόλος και η σημασία των πόλεων-λιμανιών της νοτιοανατολικής Αδριατικής για την τοπική ανάπτυξη και το διεθνές εμπόριο της Μεσογείου (1850-1918)». Η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Άντα Δάλλια που μετείχε στην επιτροπή αξιολόγησης των υποτρόφων έγραψε στις παρατηρήσεις της «Άριστη υποψηφιότητα. Με βάση το βιογραφικό, την πρόταση της διατριβής και τις συστατικές επιστολές εκλεκτών συναδέλφων, εισηγούμαι την πρόσληψή της».

Στην συνέχεια από τις 47 αιτήσεις που απέμειναν, βαθμολογήσαμε κάθε υποψήφιο ξεχωριστά για την οικονομική του κατάσταση, την οικογενειακή του κατάσταση και τις επιδόσεις του στην σχολή.
Έτσι εγκρίνονται τα παρακάτω 11 άτομα ως υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής:

Δικαιούχοι 
1ΤΣΑΜΗ ΑΘΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΘΑΝΑΣΗ
3ΜΑΤΣΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΡΟΛΑΝΤ
4ΚΑΨΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
5ΠΡΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
6ΠΑΤΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΥΡΟΥ
7ΤΣΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΛΗ
8ΚΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΘΟ
9ΤΖΙΩΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΥΜΙΟ
10ΜΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ
11ΘΑΝΟΥ ΕΛΒΙΡΑ ΑΛΕΞΗ