18-01-2016

Από την Τετάρτη 20/1/2016 μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Ε.Τ.Ε. οι δικαιούχου υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής για να εισπράξουν την Β’ δόση της υποτροφίας τους.