02-11-2016

Η διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972, προκήρυξε:
Α) 10 υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, σε φοιτητές Ανωτάτων σχολών της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και
Β) 1 υποτροφία χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορική διατριβή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο ήταν αυτός ή ένας εκ των γονέων του, ή ένας γονέας των γονέων του (παππούς – γιαγιά), να έχει γεννηθεί στην Βόρεια Ήπειρο.
Η προκήρυξη απευθύνθηκε σε φοιτητές που έχουν τελειώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των σπουδών τους.
Κριτήρια για την επιλογή τους ήταν κατά σειρά οι επιδόσεις τους στην σχολή φοίτησής τους (50%), η οικονομική κατάσταση τους και της οικογενείας τους (25%) και η οικογενειακή τους κατάσταση (25%).
Με βάση την προκήρυξη, η επιτροπή του Ιδρύματος -στην οποία προστέθηκε και μια καθηγήτρια πανεπιστημίου για να βαθμολογήσει τις επιδόσεις των σπουδαστών στην σχολή τους- εξετάζοντας τις 54 αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, αποφάσισε τα εξής:
Όλες οι αιτήσεις πληρούν την απαραίτητη προϋπόθεση το να κατάγονται οι υποψήφιοι από την Βόρεια Ήπειρο.
Α) κατατέθηκαν 13 αιτήσεις από φοιτητές που κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό.
Β) κατατέθηκαν 41 αιτήσεις από φοιτητές ανωτάτων σχολών.
Στην συνέχεια βαθμολογήθηκε κάθε υποψήφιος ξεχωριστά για την οικονομική του κατάσταση, την οικογενειακή του κατάσταση και τις επιδόσεις του στην σχολή.

1. Για την οικογενειακή κατάσταση, που συμμετέχει κατά 25% στην συνολική βαθμολογία, αξιολογήσαμε ως εξής:
οικογένεια με 1 παιδί – 3 μονάδες
με 2 παιδιά – 5 μονάδες, 3 παιδιά 7 μονάδες κ.ο.κ
παιδιά ορφανά ή με ανάπηρους γονείς 3 μονάδες.
σαν τέκνα προσμετρούνται όσα έχουν γεννηθεί το 1993 και μετέπειτα. Όσοι υποψήφιοι υπότροφοι έχουν γεννηθεί πρίν από το 1993 λαμβάνουν 1 μονάδα και όσοι έχουν αδέλφι ανήλικο, δηλ. γεννημένο μετά το 1998, 1 μονάδα.
Για όσους στην βεβαίωση της οικογενειακής τους κατάστασης δηλώνεται πολυτεκνία, ανεξαρτήτως χρονολογίας γέννησης των υπολοίπων αδελφιών, λαμβάνουν 1 μονάδα οι τρίτεκνοι και 2 μονάδες οι τετράτεκνοι.

2. Για την οικονομική κατάσταση που συμμετέχει κατά 25% στην συνολική βαθμολογία, αξιολογήσαμε ως εξής:
Φοιτητές που προσκόμισαν εκκαθαριστικό εφορίας και Ε9 των 2 προηγουμένων ετών, δικό τους και των γονέων τους και είναι κάτω από 8.000€ το ετήσιο εισόδημά τους για κάθε έτος και μηδενική η περιουσιακή τους κατάσταση, λαμβάνουν 9 μονάδες.
όσοι εκ των φοιτητών η σχολή τους είναι σε άλλο τόπο από το μέρος που διαμένουν οι γονείς τους και αποδεδειγμένα πληρώνουν ενοίκιο για την κατοικία τους λαμβάνουν 1 μονάδα επί πλέον.
όσοι εκ των φοιτητών οι γονείς τους μένουν στην Αλβανία με αποδεδειγμένο πενιχρό εισόδημα, λαμβάνουν επί πλέον μια μονάδα.
Από εκεί και πέρα η βαθμολογία τους μειώνεται ως εξής:
κατά 1 μονάδα αν έχουν προσκομίσει εκκαθαριστικό μόνο ενός έτους, ή δεν έχουν
προσκομίσει Ε9.
κατά 1 μονάδα αν το ετήσιό τους εισόδημα είναι από 8.000€ έως 15.000€
κατά 3 μονάδες αν το ετήσιό τους εισόδημα είναι από 15.000€ έως 23.000€
κατά 8 μονάδες αν το ετήσιό τους εισόδημα είναι από 23.000€ και πάνω
κατά 1 μονάδα εάν έχουν στην κατοχή τους σπίτι από 80τ.μ. και πάνω, ή άλλη περιουσία (π.χ. οικόπεδα, αγροτεμάχια, αυτοκίνητα κλπ.)
κατά 3 μονάδες εάν έχουν στην κατοχή τους 2 σπίτια από 80τ.μ. και πάνω.

3. Για τις επιδόσεις τους στις σχολές φοίτησής τους, που συμμετέχουν κατά 50% στην συνολική βαθμολογία, η καθηγήτρια πανεπιστημίου που προσελήφθη γι αυτόν τον λόγο στην επιτροπή, παρέδωσε έκθεση, συνοδευόμενη από την βαθμολογία της.

έτσι εγκρίνονται οι παρακάτω 10 φοιτητές ανωτάτων σχολών:

ΚΑΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΤΣΑΜΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ

ΚΟΡΚΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ

ΓΙΟΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΑΤΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

ΜΑΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ

ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ

ΑΓΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΕ ΤΟΥ ΣΠΕΤΙΜ

Για τη μία θέση των μεταπτυχιακών σπουδών και της διδιδακτορικής διατριβής εγκρίνεται η:

ΘΑΝΟΥ ΕΛΒΙΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ