Μήνας: Απρίλιος 2010

Επειδή έγινε κάποιο λάθος στον συμψηφισμό των ποσών β’ δόσης 2009 και α’ δόσης 2010, σας παραθέττουμε κατάσταση των φοιτητών,που δικαιούνται συμπληρωματικό ποσόν και κατάσταση των φοιτητών που θα παρακρατηθεί το αντίστοιχο ποσόν με την καταβολή της β’ δόσης 2010 …

15-4-2010 Ανακοινώσεις Read More »