Μήνας: Οκτώβριος 2010

Κατατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα η πρώτη κατάσταση με τους φοιτητές που δικαιούνται φοιτητικού επιδόματος και οι οποίοι είναι οι παρακάτω: Το επίδομά τους μπορούν να το εισπράξουν μέχρι 31/12/2010 Οι παρακάτω φοιτητές, παρότι κατέθεσαν την βεβαίωσή τους, δεν δικαιούνται φοιτητικού …

25-10-2010 Ανακοινώσεις Read More »