Μήνας: Μάιος 2011

3-5-2011 Ανακοινώσεις

Κατατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα η κατάσταση με τους φοιτητές που δικαιούνται φοιτητικού επιδόματος και οι οποίοι είναι οι παρακάτω: το επίδομά τους μπορούν να το εισπράξουν έως 30/9/2011