Μήνας: Μάιος 2011

Κατατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα η κατάσταση με τους φοιτητές που δικαιούνται φοιτητικού επιδόματος και οι οποίοι είναι οι παρακάτω: το επίδομά τους μπορούν να το εισπράξουν έως 30/9/2011