Μήνας: Μάιος 2015

27-5-2015 Ανακοινώσεις

Οι παρακάτω δικαιούχοι – υπότροφοι μπορούν να προσέλθουν από την Πέμπτη 28/5/2015 σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και να εισπράξουν την Ε’ δόση της υποτροφίας τους, από 350€ με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και με την παρατήρηση πως

18-5-2015 Ανακοινώσεις

Οι παρακάτω δικαιούχοι – υπότροφοι μπορούν να προσέλθουν από την Τρίτη 19/5/2015 σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και να εισπράξουν την Δ’ δόση της υποτροφίας τους, από 350€ με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και με την παρατήρηση πως