Μήδεια

Η όλη ιδέα στηρίζεται σε δύο άξονες που προβάλλονται με διαφορετικές συντεταγμένες.
Στην Μήδεια του Ευριπίδη και του Μίλλερ.
Στις συνομιλίες στα αρχαία και νέα ελληνικά καθώς και στην Ιαπωνική γλώσσα.
Στον λόγο και στην σωματικότητα.
Στην συνύπαρξη των χορευτών με τα γλυπτικά ομοιώματα.

Εχει ενδιαφέρoν η συνδιαλλαγή ανάμεσα στους γλύπτες και τους χορευτές καθώς οι εικόνες που θα δημιουργούνται είναι “ζωντανές “ και όχι προδιαγραμμένες.
Κάθε γλυπτικό έργο ξεπηδάει από την σχέση του με την σκηνή.
Αυτό καθιστά την καθεμία παράσταση μοναδική όπως κάθε “ζωντανή σκηνή”.

Η κεντρική ιδέα  της εργασία μας στηρίζεται στα Αρχέτυπα .
Εξετάζουμε τον μύθο απο την γέννηση του εως σήμερα.