21-1-2014 Βοηθήματα Αναπηρίας

 • Η διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972, αποφάσισε να χορηγήσει για το έτος 2014 σε 150 άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και που κατάγονται από την Βόρειο Ήπειρο, επίδομα 200€.
 • Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ομογενείς άνω των 18 ετών, που κατάγονται από την Βόρειο Ήπειρο και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Την επιλογή των δικαιούχων την κάνει η Επιτροπή του Ιδρύματος.
 • Δεν δικαιούνται την παροχή βοηθήματος δύο σύζυγοι.
 • Προτεραιότητα για την επιλογή των δικαιούχων είναι κατά σειρά ο βαθμός αναπηρίας τους, η οικονομική τους κατάσταση και η οικογενειακή τους κατάσταση.
 • Τα άτομα που θα εγκριθούν θα είναι 150 και το ποσόν που θα τους κατατεθεί με ονομαστική εντολή στην Εθνική Τράπεζα θα ειναι για όλους από 200€.
 • Οι αιτήσεις έχουν ισχύ μόνο για ένα έτος και κάθε εγκεκριμένο άτομο θα λαμβάνει το βοήθημα μόνο μια φορά το έτος.
 • Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των 150 δικαιούχων, το Ίδρυμα θα σταματήσει να παραλαμβάνει άλλες αιτήσεις.
  Αν η είσπραξη των εσόδων μας (ενοικίων) καταστεί δυσχερής και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έτους 2014 (αρ. πρ. 1471/22-10-2014 & 24-12-2013 Α.Π. 4030 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡ1Κ-5292) ανέφικτος, το Ίδρυμα θα μειώσει ανάλογα τον αριθμό των δικαιούχων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την χρονική σειρά προτεραιότητας παραλαβής των αιτήσεων, που πληρούν τις προϋποθέσεις.
 • Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στα γραφεία του Ιδρύματος (Καρνεάδου 18 10675 Αθήνα), από 21/1/2014 κάθε Τρίτη-Τετάρτη και Πέμπτη, 10πμ – 1μμ., ή θα αποστέλλονται συστημένες.