13-3-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΜΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που εδρεύει στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών (Α.Φ.Μ. 090002512 Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το ισόβιο ιδιωτικό μέλος της Μάρκο ΔΡΑΓΟΥΜΗ του Φιλίππου, κάτοικο Αθηνών, οδός Σοφοκλέους αρ. 23 και Αθηνάς, έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (Α’ 185/10) και την υπ’ αριθμ. 1/2014 εγκύκλιο, β) το …

13-3-2018 Διαβάστε Περισσότερα »