Μήνας: Ιούλιος 2015

Οι παρακάτω δικαιούχοι – υπότροφοι μπορούν να προσέλθουν από την Πέμπτη 30/7/2015 σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και να εισπράξουν την Ζ’ δόση της υποτροφίας τους, από 350€ με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και με την παρατήρηση πως …

29-7-2015 Ανακοινώσεις Read More »

Έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2015 της «ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»,
Αθήνα, 17-7-2015 Α.Π. 70844/917 Ελληνική ΑΔΑ: ΒZOΞΟΠ1Κ-ΦΚΤ