17-4-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΜΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που εδρεύει στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών (Α.Φ.Μ. 090002512 Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), ανακοινώνει ότι σύμφωνα µε τις διατάξεις του νόμου 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει διαθέτει προς εκμίσθωση και με τους παρακάτω ελάχιστους όρους την αίθουσα υπό στοιχεία Α-20, επιφάνειας 132,79 τ.μ. και τον υπό στοιχεία …

17-4-2019 Διαβάστε Περισσότερα »