Μήνας: Σεπτέμβριος 2016

Η Κοριτσά του Ιωάννη Μπάγκα

Της Ελβίρας Θάνου, Ιστορικού Η πόλη της Κοριτσάς βρίσκεται στο μέσο μιας μεγάλης εύφορης κοιλάδας, η οποία αρδεύεται από πηγές, χειμάρρους, ποτάμια και την περιβάλλουν επιβλητικά βουνά. Από τα τέλη του 18ου αιώνα η Κοριτσά ήταν μια ακμάζουσα εμπορική πόλη η οποία αναδείχτηκε σε εμπορικό, πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Διοικητικά υπαγόταν στο …

Η Κοριτσά του Ιωάννη Μπάγκα Διαβάστε Περισσότερα »

30-06-2016

Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της “ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ” Υπόλοιπο (πλεόνασμα)  χρήσεως        6.273,28€ Έσοδα παρούσης χρήσεως              742.403€ Σύνολο εσόδων                             748.676,28€ Έξοδα παρούσης χρήσεως            696.655€ Υπόλοιπο (πλέόνασμα)  χρήσεως       52.021,28€