Αναβολή καταβολής καθώς και εκ νέου προκήρυξης υποτροφιών/βοηθημάτων/χορηγημάτων

Από τη σύστασή της η Μπάγκειος Επιτροπή λειτουργεί εθιμοτυπικά ως κληροδότημα σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 1889 δωρεάς του Ιωάννη Μπάγκα, όπως αυτή εν συνεχεία τροποποιήθηκε. Όμως αυτός ο τρόπος λειτουργίας απεδείχθη σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκής και δυσλειτουργικός. Για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε η υπαγωγή της στις ρυθμίσεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών (Ν. 4182/2013) …

Αναβολή καταβολής καθώς και εκ νέου προκήρυξης υποτροφιών/βοηθημάτων/χορηγημάτων Διαβάστε Περισσότερα »