7-9-2018

Ειδική υποτροφία για τη Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην περιοχή της Βόρειας Ηπείρου   To μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένα διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων του Κεντ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι ένας από τους τρεις βασικούς άξονες της Πρωτοβουλίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Το μεταπτυχιακό αυτό …

7-9-2018 Διαβάστε Περισσότερα »