22-10-2009 Ανακοινώσεις

Η πρώτη δόση κατατέθηκε σήμερα 22/10/2009 στην Ε.Τ.Ε. Οι δικαιούχοι μπορούν να την εισπράξουν από Δευτέρα 26/10/2009. Η ημερομηνία γέννησης στην συμπλήρωση της αίτησης γράφεται στην μορφή “έτος.μήνας.ημέρα” π.χ. 1980.07.15 Όλοι οι φοιτητές που παίρνουν το φοιτητικό βοήθημα, πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν την βεβαίωση των σπουδών τους, το αργότερο έως 15/12/2009, που να …

22-10-2009 Ανακοινώσεις Διαβάστε Περισσότερα »