Μήνας: Ιανουάριος 2015

21-1-2015 Βοηθήματα Αναπηρίας

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος βάσει του συμβολαίου 77.111/1895 και της υπ’ αριθμ. Π 13641/4359/20-12-1971 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 94/31-1-1972) αποφάσισε (πρακτ. 1477/27.3.15) να χορηγήσει για το έτος 2015 σε 50 άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% που κατάγονται από την Βόρεια ‘Ηπειρο βοήθημα 200€. Δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση όλοι οι ομογενείς άνω …

21-1-2015 Βοηθήματα Αναπηρίας Διαβάστε Περισσότερα »

21-1-2015 Βοηθήματα Γήρατος & Ενδείας

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος βάσει του συμβολαίου 77.111/1895 και της υπ’ αριθμ. Π 13641/4359/20-12-1971 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 94/31-1-1972) αποφάσισε να χορηγήσει για το έτος 2015 σε 100 άτομα άπορα και υπερήλικα που κατάγονται από την Βόρεια ‘Ηπειρο βοήθημα 200€ στον καθένα. Δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση όλοι οι ομογενείς άνω των 70 ετών …

21-1-2015 Βοηθήματα Γήρατος & Ενδείας Διαβάστε Περισσότερα »