Μήνας: Οκτώβριος 2011

17-10-2011 Ανακοινώσεις

Το Ίδρυμα δεν θα καταβάλει στους φοιτητές μετά από απόφαση της Επιτροπής μας, την δόση του Οκτωβρίου του 2011, οπότε δεν χρειάζεται να προσκομίσουν την βεβαίωση σπουδών τους για την περίοδο 2011-2012. Με νέα ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για το