• Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της «ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ», Αθήνα, 24-12-2013 Α.Π. 4030 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡ1Κ-5292

Μήνας: Δεκέμβριος 2013

19-12-2013 Ανακοινώσεις

Οι παρακάτω φοιτητές μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας από την Δευτέρα 23/12/2013 και να εισπράξουν το φοιτητικό επίδομα που τους αναλογεί.

6-12-2013 Ανακοινώσεις

Οι παρακάτω φοιτητές μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας από την Τετάρτη 11/12/2013 και να εισπράξουν το φοιτητικό επίδομα που τους αναλογεί.