Αναβολή καταβολής καθώς και εκ νέου προκήρυξης υποτροφιών/βοηθημάτων/χορηγημάτων

Από τη σύστασή της η Μπάγκειος Επιτροπή λειτουργεί εθιμοτυπικά ως κληροδότημα σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 1889 δωρεάς του Ιωάννη Μπάγκα, όπως αυτή εν συνεχεία τροποποιήθηκε. Όμως αυτός ο τρόπος λειτουργίας απεδείχθη σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκής και δυσλειτουργικός.
Για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε η υπαγωγή της στις ρυθμίσεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών (Ν. 4182/2013) περί ιδρυμάτων με τη σύσταση νομικού προσώπου αντίστοιχης μορφής.

Η διαδικασία σύστασης του ιδρύματος, για την οποία ήδη έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Εφετείου Αθηνών είναι δυστυχώς χρονοβόρα καθώς απαιτείται η έγκριση του καταστατικού από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.
Κατά την μεταβατική περίοδο αυτή, πολλές δραστηριότητες, όπως Χορηγήματα, Υποτροφίες  & Βοηθήματα γήρατος, αναπηρίας και ενδείας έχουν ανασταλεί όπως και η υποβολή νέων αιτημάτων. Οι δικαιούχοι που είχαν ήδη εγκριθεί από τη Μπάγκειο Επιτροπή, πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύστασης του ιδρύματος, θα λάβουν αυτά που δικαιούνται αναδρομικά.
Η διαδικασία που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο βρίσκεται σήμερα στην τελική φάσης της, κι ελπίζουμε πολύ σύντομα ότι το υπό σύσταση Ίδρυμα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας , είτε από τηλεφώνου (2107298270), είτε μέσω email ( [email protected]) .

Σας ευχαριστούμε.
Φίλιππος Δραγούμης
Ισόβιο μελος της ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ