15-09-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΜΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που εδρεύει στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών (Α.Φ.Μ. 090002512 Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το ισόβιο ιδιωτικό μέλος της Μάρκο ΔΡΑΓΟΥΜΗ του Φιλίππου, κάτοικο Αθηνών, οδός Καρνεάδου αρ. 18, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1487/6-3-2017 Πρακτικό της, ανακοινώνει ότι σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του …

15-09-2017 Διαβάστε Περισσότερα »