15-10-2013 Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι, να αποστείλουν τις βεβαιώσεις σπουδών τους (2013-2014) έως στο τέλος Νοεμβρίου για να μπορέσουν να πάρουν το επίδομά τους. Νέες αιτήσεις φέτος το Ίδρυμα δεν θα πάρει από φοιτητές.