15-10-2013 Ανακοινώσεις

  1. Παρακαλούνται οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι, να αποστείλουν τις βεβαιώσεις σπουδών τους (2013-2014) έως στο τέλος Νοεμβρίου για να μπορέσουν να πάρουν το επίδομά τους.
  2. Νέες αιτήσεις φέτος το Ίδρυμα δεν θα πάρει από φοιτητές.