1-10-2012 Ανακοινώσεις

Όσοι από τους φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις του Ιδρύματος και δεν έχουν ξεπεράσει τα τέσσερα χρόνια φοίτησης στην σχολή τους από την ημερομηνία της εγγραφής τους στην σχολή, να μας φέρουν, ή να μας αποστείλουν τις βεβαιώσεις των σχολών τους για να πάρουν το φοιτητικό βοήθημα που τους αναλογεί.