5-6-2015 Υποτροφίες Προκήρυξη

Η διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972, προκηρύσσει 10 υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, σε φοιτητές Ανωτάτων σχολών της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο είναι αυτός ή ένας εκ των γονέων του, ή ένας γονέας των γονέων …

5-6-2015 Υποτροφίες Προκήρυξη Διαβάστε Περισσότερα »