5-6-2015 Υποτροφίες Προκήρυξη

Η διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972, προκηρύσσει 10 υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, σε φοιτητές Ανωτάτων σχολών της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο είναι αυτός ή ένας εκ των γονέων του, ή ένας γονέας των γονέων του (παππούς – γιαγιά), να έχει γεννηθεί στην Βόρεια Ήπειρο.
Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν τελειώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των σπουδών τους.
Κριτήρια για την επιλογή τους θα είναι κατά σειρά η οικονομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου και της οικογενείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόοδος των σπουδών του.
Η υποτροφία θα ισχύει για 9 μήνες, ήτοι από 1/10/2015 έως 30/6/2016 και το ποσόν που θα καταβάλλεται κάθε μήνα στον υπότροφο για την παραπάνω χρονική περίοδο, θα είναι 300 ευρώ.
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται συστημένα στα γραφεία του Ιδρύματος από 1/6/2015 έως 15/9/2015.
Την επιλογή των υποτρόφων θα την κάνει η Επιτροπή του Ιδρύματος και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του έτους 2015.
Τα αναλυτικά κριτήρια επιλογής των υποτρόφων είναι τα παρακάτω:

 1. Για την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων, που συμμετέχει κατά 38% στην συνολική βαθμολογία, αξιολογούμε ως εξής:
  Φοιτητές που θα προσκομίσουν εκκαθαριστικό εφορίας και Ε9 των οικονομικών ετών 2014 και 2015, δικό τους και των γονέων τους και είναι κάτω από 8.000€ το ετήσιο εισόδημά τους για κάθε έτος και μηδενική η περιουσιακή τους κατάσταση, λαμβάνουν 9 μονάδες.
  όσοι εκ των φοιτητών η σχολή τους είναι σε άλλο τόπο από το μέρος που διαμένουν οι γονείς τους και αποδεδειγμένα πληρώνουν ενοίκιο για την κατοικία τους λαμβάνουν 1 μονάδα επί πλέον.
  όσοι εκ των φοιτητών οι γονείς τους μένουν στην Αλβανία με αποδεδειγμένο πενιχρό εισόδημα, λαμβάνουν επί πλέον μια μονάδα.
  Από εκεί και πέρα η βαθμολογία τους μειώνεται ως εξής:
  κατά 1 μονάδα αν έχουν προσκομίσει εκκαθαριστικό μόνο ενός έτους
  κατά 1 μονάδα αν το ετήσιό τους εισόδημα είναι από 8.000€ έως 15.000€
  κατά 3 μονάδες αν το ετήσιό τους εισόδημα είναι από 15.000€ έως 23.000€
  κατά 8 μονάδες αν το ετήσιό τους εισόδημα είναι από 23.000€ και πάνω
  κατά 1 μονάδα εάν έχουν στην κατοχή τους σπίτι από 80τ.μ. και πάνω, ή άλλη περιουσία (π.χ. οικόπεδα, αγροτεμάχια, αυτοκίνητα κλπ.)
  κατά 3 μονάδες εάν έχουν στην κατοχή τους 2 σπίτια από 80τ.μ. και πάνω.
 2. Για την οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων, που συμμετέχει κατά 32% στην συνολική βαθμολογία, αξιολογούμε ως εξής:
  οικογένεια με 1 παιδί – 3 μονάδες
  με 2 παιδιά – 5 μονάδες, 3 παιδιά 7 μονάδες κ.ο.κ
  παιδιά ορφανά ή με ανάπηρους γονείς 3 μονάδες.
  σαν τέκνα προσμετρούνται όσα έχουν γεννηθεί το 1991 και μετέπειτα. Όσοι υποψήφιοι υπότροφοι έχουν γεννηθεί πρίν από το 1991 λαμβάνουν 1 μονάδα και όσοι έχουν αδέλφι ανήλικο, δηλ. γεννημένο μετά το 1998, 1 μονάδα.
  Για όσους στην βεβαίωση της οικογενειακής τους κατάστασης δηλώνεται πολυτεκνία, ανεξαρτήτως χρονολογίας γέννησης των υπολοίπων αδελφιών, λαμβάνουν 1 μονάδα οι τρίτεκνοι και 2 μονάδες οι τετράτεκνοι.
 3. Για τις επιδόσεις τους στις σχολές φοίτησής τους, που συμμετέχουν κατά 30% στην συνολική βαθμολογία, θα προσληφθεί στην επιτροπή καθηγητής πανεπιστημίου γι αυτόν τον λόγο, ο οποίος θα παραδώσει έκθεση, συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία για κάθε σπουδαστή.

Η παραπάνω προκήρυξη, καθώς και τα ονόματα των υποτρόφων θα ανακοινωθούν από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος μας και σε μια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.