Ενημέρωση για την Μπάγκειο Επιτροπή

omonoia_ktirioΜε το αριθ. 47667 της 16ης Αυγούστου 1889 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρύδη, που υπογράφηκε από τον τότε Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομικών Χαρίλαο Τρικούπη και τον καταγόμενο από την Κορυτσά της Βορείου Ηπείρου Εθνικό Ευεργέτη Ιωάννη Μπάγκα, ο τελευταίος δώρισε την περιουσία του στο Έθνος, υπέρ κοινωφελών και εθνωφελών σκοπών. Με το ίδιο συμβόλαιο ο δωρητής αφαίρεσε την διαχείριση από τον φυσικό διαχειριστή της – Fiscus – Υπουργό των Οικονομικών και διόρισε Διαχειριστική Επιτροπή αποτελούμενη από τους εκάστοτε Μητροπολίτη Αθηνών, Υπουργό Εξωτερικών, Υπουργό Εθνικής Παιδείας, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διοικητή της Εθνικής τραπέζης και τον Στέφανο Δραγούμη ως ισόβιο ιδιωτικό μέλος της. Επίσης καθόρισε το ιδιωτικό μέλος να έχει υπερισχύουσα ψήφο σε περιπτώσεις ισοψηφίας καθώς και δικαίωμα να διορίζει τον διάδοχό του.

Ακολούθησε η υπογραφή του αριθ. 77111 της 26.11.1895 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρύδη, με το οποίο ο δωρητής απήλλαξε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών από την υποχρέωση να είναι μέλος της επιτροπής και περιόρισε έτσι σε πέντε τα μέλη της. Τέλος με την από 24η Σεπτεμβρίου 1894 διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε στο πρωτοδικείο Αθηνών την 18η Δεκεμβρίου 1895, ο Ιωάννης Μπάγκας άφησε στο Δημόσιο και την υπόλοιπη κινητή και ακίνητη περιουσία του. Έτσι από τότε η Μπάγκειος Επιτροπή, είχε την σημερινή της σύνθεση, μόνο που μετά τον θάνατο του Στεφάνου Δραγούμη, τον διαδέχθηκε ο υιός του Φίλιππος Δραγούμης και μετά τον θάνατο του το 1980 ο υιός του Μάρκος Δραγούμης, που παραμένει έως σήμερα «Ισόβιο» ιδιωτικό μέλος της.
Η Επιτροπή εδρεύει στο Υπουργείο Εξωτερικών και εποπτεύεται από αυτό. Ειδικότερα ανήκει στην Διεύθυνση Εκκλησιών και Κληροδοτημάτων, σύμφωνα με το διάταγμα της 10ης Αυγούστου 1947 (ΦΕΚ τεύχος Α’ φύλλο 166/1947) και έχει για γραμματέα τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκκλησιών. Η Επιτροπή λειτουργεί και υφίσταται απρόσκοπτα από το 1887 που συστήθηκε. Στο μεταξύ όμως έχει αυξήσει την περιουσία της και έχει πραγματοποιήσει ένα σημαντικό φιλανθρωπικό έργο που συνίσταται κυρίως στην οικονομική ενίσχυση δυσπραγούντων Ηπειρωτών και Βορειοηπειρωτών.
Τον Σεπτέμβριο κάθε έτους η Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για τον επόμενο χρόνο, τον δε Φεβρουάριο καταρτίζει τον απολογισμό της διαχείρισης του προηγουμένου έτους. Τα δύο αυτά έγγραφα στέλνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στο τμήμα Εποπτείας της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύμφωνα με τον νόμο 4182/2013. Εξ άλλου διατηρεί λογιστήριο με βιβλία τρίτης κατηγορίας και τα μισθώματα των ακινήτων της καταθέτονται από τους μισθωτές απευθείας στον σχετικό λογαριασμό της στην Εθνική Τράπεζα.
Η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτήσει το Ισόβιο Ιδιωτικό μέλος, με πρακτικό, να ρυθμίζει τα θέματα των μισθώσεων, καθώς και τα τυχόν φορολογικά, με την υποχρέωση να τηρεί και τις διατάξεις του νέου νόμου Κληροδοτημάτων και Κοινωφελών Περιουσιών Ν.4182/2013.

Η Επιτροπή παρέχει ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, ενισχύοντας άπορους, ηλικιωμένους ή ανάπηρους Βορειοηπειρώτες. Οι περισσότεροι από αυτούς διαμένουν σε χωριά κοντά στα σύνορα με την Αλβανία στον νομό Φλωρίνης και στον νομό Ιωαννίνων. Ακόμη προκηρύσσει υποτροφίες για φοιτητές Βορειοηπειρώτες που σπουδάζουν στα ανώτατα και ανώτερα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την επικράτεια. Συγχρόνως η Επιτροπή, σύμφωνα και με τη θέληση του δωρητή, αποστέλλει στην Αρχιεπισκοπή Αλβανίας χρηματικό ποσό, για να το διαθέσει εκείνη κατά βούληση σε Βορειοηπειρώτες που διαμένουν στην Αλβανία και έχουν ανάγκη, για να χτιστούν εκκλησίες ή σχολεία.
Η Επιτροπή παράλληλα με το φιλανθρωπικό της έργο ενισχύει με τακτικά χορηγήματα το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», το «Αμαλίειο Ορφανοτροφείο Κορασίδων» κλπ., σύμφωνα με την θέληση του δωρητή και τα ποσά που δίνει αναπροσαρμόζονται ανάλογα, με τα εισοδήματα κάθε χρόνου. Τέλος προσφέρει και έκτακτα χορηγήματα δια Εθνικούς, κοινωφελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, για τα οποία ο δωρητής αφήνει κάθε ελευθερία διάθεσης. Τα έκτακτα αυτά ποσά δίνονται με απόφαση της Επιτροπής, ύστερα από προηγούμενη σύνταξη ενός καταλόγου, στον οποίο αναγράφονται το όνομα και το ποσόν που δίνεται.
Για τις ετήσιες παροχές της Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται με περιφορά από τα μέλη, γιατί είναι από τα πράγματα αδύνατη η ταυτόχρονη παρουσία όλων των μελών .