22-10-2009 Ανακοινώσεις

Η πρώτη δόση κατατέθηκε σήμερα 22/10/2009 στην Ε.Τ.Ε. Οι δικαιούχοι μπορούν να την εισπράξουν από Δευτέρα 26/10/2009.
Η ημερομηνία γέννησης στην συμπλήρωση της αίτησης γράφεται στην μορφή “έτος.μήνας.ημέρα” π.χ. 1980.07.15
Όλοι οι φοιτητές που παίρνουν το φοιτητικό βοήθημα, πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν την βεβαίωση των σπουδών τους, το αργότερο έως 15/12/2009, που να αναγράφεται σαφώς πως “ισχύει για την περίοδο 2009-2010”.
Η πρώτη δόση θα κατατεθεί στην Ε.Τ.Ε. στο τέλος του μηνός Οκτωβρίου 2009 και η δεύτερη στο τέλος του μηνός Απριλίου του 2010.
Nέες ηλεκτρονικές αιτήσεις δεχόμαστε από 15/10/2009 έως 31/12/2009
Καταθέσεις αιτήσεων στα γραφεία μας δεχόμαστε από 1/12/2009 έως 22/12/2009