10-11-2009 Ανακοινώσεις

Στην κατάθεση της πρώτης δόσης, έγινε λάθος σε κάποιους δικαιούχους στο ποσόν είσπραξης. Έτσι 14 φοιτητές εισέπραξαν 176€ αντί 220€ και 22 φοιτητές εισέπραξαν 220€, αντί 176. Η διαφορά αυτή των 44€ θα συμψηφισθεί στην επόμενη δόση (Μάϊος 2010).
Κατατέθηκε η Β’ δόση σήμερα (10-11-2009). Οι δικαιούχοι μπορούν να την εισπράξουν μετά από 12 ημέρες (22-11-2009).
Η κατάσταση των δικαιούχων προβάλεται στις ανακοινώσεις