Χορηγήματα

Χορηγήματα

Σύμφωνα με τη διαθήκη του Μπάγκα, πέρα από τα σταθερά χορηγήματα με εντολή Δωρητού που αναφέρονται στη ενημέρωση, το ίδρυμα μπορεί να ενισχύει οικονομικά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με στόχους ανθρωπιστικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς.

Τα αιτήματα εξετάζονται μια φορά τον χρόνο, μετά από αίτηση που πρέπει να έχει γίνει πριν από το τέλος του προηγουμένου έτους.

Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Επιστολή με περιγραφή και ιστορικό του φορέα, της δράσης ή δράσεων για τις οποίες αιτείται ενίσχυση, στόχων της και μεθοδολογία επίτευξης.
  • Καταστατικό επικυρωμένο
  • Οικονομικό απολογισμό της χρονιάς ( εκτός αν ο φορέας είναι νέος)