17-05-2016

Ενημερωθήκαμε από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και ενημερώνουμε και τους ενδιαφερομένους, πως συμπληρώθηκε ο αριθμός των αιτήσεων για το βοήθημα που θα χορηγηθεί εφέτος σε 150 βορειοηπειρώτες και που διαμένουν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Έτσι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, έχει σταματήσει να δέχεται Αιτήσεις για την παραπάνω κατηγορία βοηθήματος.