07-12-2016

Πληροφορούμε τους νέους υποτρόφους φοιτητές που εγκρίθηκαν από την Μπάγκειο Επιτροπή, πως η καθυστέρηση της καταβολής στην Ε.Τ.Ε. της πρώτης δόσης της υποτροφίας τους οφείλεται σε αναμονή των απαντήσεων από την εποπτεύουσα αρχή, σε ενστάσεις και καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από υποψήφιους υποτρόφους του Ιδρύματος, κατά των αποτελεσμάτων. Σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία που θα καταβληθεί η πρώτη δόση της υποτροφίας