Έτος: 2011

Το Ίδρυμα δεν θα καταβάλει στους φοιτητές μετά από απόφαση της Επιτροπής μας, την δόση του Οκτωβρίου του 2011, οπότε δεν χρειάζεται να προσκομίσουν την βεβαίωση σπουδών τους για την περίοδο 2011-2012. Με νέα ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για το …

17-10-2011 Ανακοινώσεις Read More »

Κατατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα η κατάσταση με τους φοιτητές που δικαιούνται φοιτητικού επιδόματος και οι οποίοι είναι οι παρακάτω: το επίδομά τους μπορούν να το εισπράξουν έως 30/9/2011