11-3-2014 Μισθώσεις Ακινήτων

2. Διατίθεται προς ενοικίαση το ισόγειο κατάστημά μας με στοιχεία ΓΚ3, επί των οδών Αθηνάς 57, Αρμοδίου 8 και Σοφοκλέους, επιφάνειας 22,70 τ.μ., πατάρι 21,31 τ.μ. και αποθήκη 31,08 τ.μ. με ενοίκιο 600 ευρώ μηνιαίως.

3. Διατίθεται προς ενοικίαση το ισόγειο κατάστημά μας με στοιχεία ΓΚ6, επί των οδών Αθηνάς 57, Αρμοδίου 8 και Σοφοκλέους, επιφάνειας 62,92 τ.μ. και πατάρι 48,58 τ.μ., με ενοίκιο 1.600 ευρώ μηνιαίως.