17-3-2014 Μισθώσεις Ακινήτων

4. Διατίθεται προς ενοικίαση το ισόγειο κατάστημά μας με στοιχεία AΚ5, επί των οδών πλατειας Ομονοιας 19 και Αθηνάς 69, επιφάνειας 154,89 τ.μ., πατάρι 154,39 τ.μ. και αποθήκη 79,40 τ.μ. με ενοίκιο 5.700€ μηνιαίως

5. Διατίθεται προς ενοικίαση το ισόγειο κατάστημά μας με στοιχεία AΚ8, επί των οδών πλατειας Ομονοιας 19 και Αθηνάς 69, επιφάνειας 84,20 τ.μ., πατάρι 296,59 τ.μ. και αποθήκη 138,53 τ.μ., με ενοίκιο 4.275€ μηνιαίως