1-5-2014 Υποτροφίες Προκήρυξη

H διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972, προκηρύσσει 15 υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, σε μαθητές Λυκείου και φοιτητές Ανωτάτων σχολών, με απαραίτητη προϋπόθεση να κατάγονται από την Βόρεια Ήπειρο.
Συγκεκριμένα 5 υποτροφίες σε μαθητές Γ’ Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 και 10 υποτροφίες σε φοιτητές Ανωτάτων σχολών της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο είναι αυτός ή ένας εκ των γονέων του, ή ένας γονέας των γονέων του (παππούς – γιαγιά), να έχει γεννηθεί στην Βόρεια Ήπειρο.
Κριτήρια για την επιλογή τους θα είναι κατά σειρά η οικονομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου και της οικογενείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόοδος των σπουδών του.
Η υποτροφία θα ισχύει για 9 μήνες, ήτοι από 1/10/2014 έως 30/6/2015 και το ποσόν που θα καταβάλλεται κάθε μήνα στον υπότροφο για την παραπάνω χρονική περίοδο, θα είναι 350 ευρώ.
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται συστημένα στα γραφεία του Ιδρύματος από 1/5/2014 έως 30/6/2014.
Την επιλογή των υποτρόφων θα την κάνει η Επιτροπή του Ιδρύματος και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του έτους 2014.