5-4-18

Με λύπη ανακοινώνουμε την αιφνίδια απώλεια του Βασιλή Ριμπόπουλου, υπαλλήλου του Ιδρύματος επί 47 χρόνια. Ο Βασίλης, ακούραστος, αεικίνητος διέτρεχε με τη βέσπα του την Αθήνα διεκπεραιώνοντας όλες τις ποικιλόμορφες εργασίες του ιδρύματος της οποίες απαιτεί η δαιδαλώδης κρατική γραφειοκρατία σε γραφεία, υπηρεσίες, τράπεζες, υπουργεία, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την πορεία των κτηρίων και καταστημάτων του ιδρύματος. Το ενδιαφέρον του και η φροντίδα του για το ίδρυμα ήταν απαράμιλλο. Υπήρξε το στήριγμά της Μπαγκείου σε δύσκολα χρόνια. Η πολύχρονη εμπειρία που είχε αποκτήσει ήταν πολύτιμη. Μέχρι την τελευταία του στιγμή όλοι ανατρέχαμε σε αυτήν και ζητούσαμε τη συμβουλή του. Πέρα όμως από συνεργάτης ήταν ένας φίλος όλων μας, ένας αδελφός. Θα μας λείψει.  

 

Στην φωτογραφία ο Βασίλης Ριμπόπουλος, νέος, περί τα τέλη της δεκαετίας 70 πίσω από τον Φίλιππο Δραγούμη, τότε ισόβιο ιδιωτικό μέλος του Ιδρύματος.