8-10-2014 Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των υποτρόφων 2014-2015
Oποιοσδήποτε θέλει μπορει να κάνει γραπτή ένσταση κατά του αποτελέσματος αξιολόγησης και να την αποστείλει στα γραφεία του Ιδρύματος, με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15/10/2014.
Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν αλλάζουν. Η Επιτροπή θέλοντας να δείξει απόλυτη διαφάνεια, ανάρτησε τους πίνακες αξιολόγησης με την αναλυτική βαθμολογία.
Η τελική κατάταξη, μετά και την εξέταση των ενδεχομένων ενστάσεων, θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 17/10/2014.