22-10-2014 Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα υποτροφιών μετά και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν.