ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ

Η διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972, αποφάσισε να χορηγήσει για το έτος 2020 (αρ.πρακτ. 1508/18.6.2020) σε 35 άτομα άπορα και ηλικιωμένα (άνω των 70 ετών) που κατάγονται από την Βόρειο Ήπειρο, επίδομα 400€. Απαραίτητη προϋπόθεση, πέρα από την καταγωγή τους, που πρέπει να είναι από την Βόρειο Ήπειρο, είναι και το ότι πρέπει να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και εκτός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

Μετά την εξέταση των 30 αιτήσεων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει για τα παρακάτω 29 άτομα, την καταβολή βοηθήματος 400€ στο καθένα, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα, με ονομαστική κατάσταση.

Αρ.Πρωτ. – Ονοματεπώνυμο
55/21 – Α********Υ Δ*******Σ ΤΟΥ Η**Α
85/21 – Α********Υ Κ*********Α ΤΟΥ Β*******Υ
83/21 – Β***Σ Π****Σ ΤΟΥ Ν****Υ
58/21 – Β********Υ Α********Η ΤΟΥ Μ****Λ
82/21 – Γ********Η Σ***Ο ΤΟΥ Β****Η
57/21 – Γ***Η Β******Η ΤΟΥ Α*******Υ
76/21 – Δ*******Υ Α********Η ΤΟΥ Β*******Υ
66/21 – Δ*******Υ Ε****Η ΤΟΥ Λ*****Υ
89/21 – Κ***Α Μ***Α ΤΟΥ Λ*****Α
86/21 – Κ*********Υ Ι****Α ΤΟΥ Ι****Η
69/21 – Μ*******Υ Ε*******Α ΤΟΥ Γ***Ε
80/12 – Μ****Η Β******Η ΤΟΥ Π****Υ
81/12 – Μ***Α Ε**Η-Μ*****Α ΤΟΥ Σ****Υ
90/21 – Μ*****Σ Ν******Σ ΤΟΥ Ι****Η
88/21 – Μ*********Υ Ε****Η ΤΟΥ Σ*****Υ
91/21 – Ν***Α Ε*******Α ΤΟΥ Β*******Υ
95/21 – Ν**Α Π*****Ω ΤΟΥ Α*******Υ
63/21 – ΝΤΟΥΚΟΛΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
65/21 – Π**********Υ Χ******Α ΤΟΥ Δ****Λ
62/21 – Π***Α Ε*******Α ΤΟΥ Θ**Α
77/21 – Π*******Υ Σ***Α ΤΟΥ Γ******Υ
68/21 – Ρ*******Υ Ε*****Α ΤΟΥ Θ**Α
123/20 – Σ*****Σ Γ******Σ ΤΟΥ Β****Η
83/21 – Σ**********Υ Α*******Α ΤΟΥ Β*******Υ
64/21 – Σ**********Υ Α**Α ΤΟΥ Θ***Α
67/21 – Σ********Υ Ε***Η ΤΟΥ Σ*****Υ
87/21 – Τ***Η Α***Α ΤΟΥ Κ****Υ
79/21 – Τ*****Η Χ*******Α ΤΟΥ Δ****Λ
56/21 – Χ*****Υ Α**Α ΤΟΥ Ν***Μ