9/06/2022

Κατατέθηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τα χρήματα για την Α’ και Β’ δόση των υποτροφιών της περιόδου 2021-2022. Οι  δικαιούχοι υπότροφοι μπορούν από την 8/6/2022 να προσέρχονται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Ε.Τ.Ε και με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και την επισήμανση πως είναι εντολή από το κεντρικό κατάστημα της ΕΤΕ, να εισπράττουν το ποσό που τους αναλογεί.