• ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ I. Μ. ΜΠΑΓΚΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΩΡΗΤΗΡΙΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ, ΝΟΜΟΣ, ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΙΝΑΞ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η Διαθήκη του Μπάγκα

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ
I. Μ. ΜΠΑΓΚΑ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΔΩΡΗΤΗΡΙΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ, ΝΟΜΟΣ, ΔΙΑΘΗΚΗ,
ΠΙΝΑΞ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

[gview file=”https://bageios.gr/wp-content/uploads/2015/12/διαθήκη-του-Μπάγκα.pdf”]