8-2-2016

Από σήμερα Δευτέρα 8/2/2016, μπορούν να προσέλθουν οι δικαιούχοι υπότροφοι του Μπαγκείου Ιδρύματος να εισπράξουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Ε.Τ.Ε. την Γ’ δόση της υποτροφίας τους