Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των υποτροφιών 2016-2017.