03-11-2016

Η διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972, αποφάσισε να χορηγήσει για το έτος 2016 (αρ.πρακτ. 1480/24.9.2015) σε 50 άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και που κατάγονται από την Βόρειο Ήπειρο, επίδομα 200€. Απαραίτητη προϋπόθεση, πέρα από την καταγωγή τους, που πρέπει να είναι από την Βόρειο Ήπειρο, είναι και το ότι πρέπει να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και εκτός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
Μετά την εξέταση των 11 αιτήσεων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, η Επιτροπή απο-φάσισε να εγκρίνει για τα παρακάτω 9 άτομα, την καταβολή βοηθήματος 200€ στο καθένα, τα οποία θα κατατεθούν εντός του μηνός Νοεμβρίου στην Εθνική Τράπεζα, με ονομαστική κατάσταση.

ΑΛΕΞΗ ΕΛΣΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΓΚΟΥΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΑΝΘΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΟ ΓΙΩΡΓΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΝΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥΜ