29-3-2010 Ανακοινώσεις

Ανακοινώθησαν οι φοιτητές που εγκρίθησαν οι Αιτήσεις τους για το 2010.
Οι παραπάνω φοιτητές, μαζί με τους παλαιούς που κατάθεσαν την βεβαίωση των σπουδών τους το τελευταίο τρίμηνο του 2009, θα μπορούν να εισπράξουν το βοήθημά τους από την Ε.Τ.Ε, αυστηρά από 1/5/2010 έως 30/9/2010.
Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας, τα χρήματα που δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα κατατεθούν στον λογαριασμό του ιδρύματος και ουδείς θα μπορεί να τα εισπράξει.
Επειδή πολλοί φοιτητές συνεχίζουν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, σας πληροφορούμε πως αιτήσεις δεχόμαστε πλέον από τον Οκτώβριο του 2010, έως 31/12/2010.